AstroChat z Horoscopofree jest miejscem spotkań pomiędzy Użytkownikami sieci, którzy mają wspólne interesy.

Celem AstroChat jest ułatwianie spotkania Użytkownikom, którzy mają predyspozycje do zawarcia nowych przyjaźni, dyskusji, dialogu, wymiany myśli i wszystko co robią traktują poważnie i konstruktywnie.

AstroChat ma na celu zapewnienie społeczności Użytkowników bezpośredniego kontaktu, ciągłości i powszechności jak również promowanie, utrzymywanie i rozwijanie zawiązanych już relacji pomiędzy Użytkownikami.

Struktura AstroChat a jego funkcja nie wykluczają możliwości moderatora do ingerowania w treść wszelkich informacji i przeprowadzania kontroli ich treści, która odnosi się do konkretnego Użytkownika.

Horoscopofree e Lucini&Lucini Communications Ltd. są jednak przekonani o poczuciu odpowiedzialności i wspólnoty pomiędzy Uczestnikami, dając im możliwość samodzielnej regulacji zachowania i treści zamieszczanych na stronie. Tylko w przypadku rażących naruszeń Regulaminu Horoscopofree e Lucini&Lucini Communications Ltd., reprezentowane przez moderatorów zmuszone będą do podjęcia działań celem tymczasowego odłączenia Użytkownika, który złamał prawo. Podobne czynności zostaną podjęte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w raporcie numer IP (który jednoznacznie identyfikuje komputer, z którego nawiązano połączenie) – dane Użytkownika zostaną wówczas przekazane do właściwych władz.

Moderatorzy wyłączną odpowiedzialność stałej pracy AstroChat i dyskusji na temat komunikacji biorą tylko w obecności uzasadnionych sytuacjach, o których traktują odpowiednie zapisy. Optymalna wydajność AstroChat zależy od poczucia odpowiedzialności każdego Użytkownika. Wynika z tego w warunkach szczególnych i konkretnych, że:

Generalnie nie wolno podawać danych osobowych w AstroChat (numer telefonu, email, itp.). Jeśli do tego dojdzie Horoscopofree e Lucini&Lucini Communications Ltd. w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Przystępując do serwisu każdy Użytkownik dobrowolnie zgadza się na wykorzystanie swoich kontaktów do rozpowszechniania informacji handlowych lub do celów reklamowych. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów, które mogą być fałszywe i / lub oszczerczych, obraźliwych, niezgodne z prawdą, niedokładne, wulgarne, nienawistne, napastliwe, obsceniczne, obraźliwe z punktu widzenia religii, sprzeczne z naturą seksualną człowieka, groźne, naruszające prywatność osób fizycznych są niezgodne z Regulaminem. Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości. W każdym przypadku wyraża zgodę na rekompensatę i na nie uchylanie się od wszelkiej odpowiedzialności Horoscopofree e Lucini&Lucini Communications Ltd., w którym mieści się AstroChat.