COOKIES POLICY

WPROWADZENIE

Lucini & Lucini Communications Limited używa cookies na stronie http://pl.horoscopofree.com (“Strona”) oraz za pomocą świadczonych przez nią usług, co przekłada się na lepszą jakość podczas przeglądania strony oraz umożliwia nam ulepszanie świadczonych przez nas usług.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na stosowanie przedstawionych poniżej cookies, prosimy Cię o dezaktywowanie ich zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej Cookie Policy (patrz poniżej).

CO TO JEST COOKIE?

Cookie to mały plik tesktowy zapisywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania strony internetowej lub przy otwieraniu poczty e-mail. Cookies zawierają informacje na temat użytkowników i ich preferencji. Przy każdych koejnych odwiedzinach cookies zostają przesłane do pierwotnej strony lub do innej strony, która rozpoznaje ten cookie. Cookies są pożyteczne, gdyż pozwalają stronie rozpoznać urządzenie użytkownika. Cookies oraz przesyłane przez nie informacje nie są w stanie dokonać identyfikacji pojedynczej osoby, mogą jednak umożliwiać identyfikację w połączeniu z innymi informacjami przechowywanymi przez zarządzającego stroną lub providera.

PRZEGLĄD COOKIES

Wykorzystujemy następujące cookies:

COOKIES W GOOGLE ANALYTICS

Strona korzysta z cookies Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Ciebie ze strony będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z ich Polityką Prywatności. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google oraz działaniem Google Analytics, należy wejść na stronę http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

SZCZEGÓŁY COOKIES

Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje na temat stosowanych cookies oraz celu w jakim są stosowane:

Nazwa cookie Rodzaj Cel
{SERVICE}{LANG}S Sesyjne To cookie jest niezbędne, gdyż jest stosowane do ustalenia Twojej lokalizacji podczas przeglądania Strony.
{SERVICE}{LANG}A Funkcjonalne To cookie jest niezbędne, gdyż rozpoznaje Cię gdy logujesz się na stronę jako zarejestrowany użytkownik.
Ulang Funkcjonalne To cookie jest niezbędne, gdyż jest stosowane w celu zapisania I zapamiętania wybranego przez Ciebie języka.
caccepted Funkcjonalne To cookie jest niezbędne, gdyż zapisuje informacje, rejestrując Twoją zgodę na używanie cookies na Stronie.
paccepted Funkcjonalne To cookie jest niezbędne, gdyż zapisuje informacje, rejestrując Twoją zgodę na zmiany prywatności na Stronie.
ADSENDERID-{ID} Targeting To cookie jest niezbędne, gdyż śledzi wszystkie podjęte przez Ciebie czynności na stronie naszych partnerów handlowych do celów statystycznych.
ads_info Analityczne/wydajnościowe To cookie jest niezbędne, gdyż śledzi korzystanie ze Strony do celów statystycznych.
ads_sess Analityczne/wydajnościowe To cookie jest niezbędne, gdyż śledzi korzystanie ze Strony do celów statystycznych.
_utma Analityczne/wydajnościowe Te cookies są stosowne, aby ułatwić nam dokonanie analizy korzystania ze Strony przez użytkowników, czasu spędzonego na przeglądaniu Strony, oraz strony pochodzenia użytkowników. Cookies gromadzą informacje w formie anonimowej. Stosujemy cookies w celu wypełniania raportów oraz aby pomóc sobie w ulepszaniu Strony.
_utmb Analityczne/wydajnościowe
_utmc Analityczne/wydajnościowe
_utmz Analityczne/wydajnościowe

JAK WYKONAĆ OPT-OUT Z GOOGLE ANALYTICS

Użytkownik może zrezygnować z funkcji śledzenia przez Google Analytics, klikając na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

JAK USUNĄĆ COOKIES Z PRZEGLĄDRAKI?

Możecie zablokować lub usunąć cookies, poprzez aktywację tego ustawienia na Waszej przeglądarce. W tym celu zaleca się postępować zgodnie z podanymi przez Waszą przeglądarkę instrukcjami- zazwyczaj są zamieszczone w zakładce “Help”, “Narzędzia” o “Modyfikuj”. Jakkolwiek, w przypadku stosowania ustawień przeglądarki w celu zablokowania wszystkich cookies (w tym cookies niezbędnych), możecie nie być w stanie uzyskać dostępu do całości lub części naszej strony lub usług.