INFORMACJE PRAWNE WITRINY

A. Disclaimer

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Lucini&Lucini Communications Ltd., jej pracownicy lub ich dostawcy nie są odpowiedzialni:

Lucini&Lucini Communications Ltd. w żaden sposób nie odpowiada za treści i usług sieci Web, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej witryny. Po uzyskaniu dostępu do innej witryny sieci Web, należy pamiętać, że nie ma kontroli nad zawartością tej witryny. Ponadto istnienie hiperłącza (link) do innej strony nie oznacza zatwierdzenia lub przyjęcia odpowiedzialności, nawet częściowej przez Lucini&Lucini Communications Ltd. za treści umieszczone na wspomnianej witrynie. Lucini&Lucini Communications Ltd. Nie jest również w żaden sposób odpowiedzialna za jakość usług łączności używanych do łączenia się z siecią i koniecznych do korzystania z dostępnych na stronie usług. Biorąc pod uwagę, że usługi oferowane przez portale prowadzone przez Lucini&Lucini Communications Ltd. wykonane są z największą troską o dobro osób z nich korzystających Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z tej witryny dokonywane jest wyłącznie na jego własne ryzyko. Zgadza się również z tym, że na stronie znajdują się treści, których staje się odbiorcą i akceptuje je "takimi jakie są" oraz "ze wszystkimi wadami". Dlatego też właściciele strony nie dają żadnych gwarancji w odniesieniu do publikowanych na niej treści, że są one zgodne z prawem, są przydatne i mogą być wykorzystywane do ściśle określonych celów. Lucini&Lucini Communications Ltd. zapewnia, że witryna została opracowana z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy, ale z oczywistych względów nie może zagwarantować, że jest ona kompatybilna ze sprzętem Użytkownika lub w przypadku nieprzewidzianych okoliczności może spowodować szkody. W związku z powyższym Lucini&Lucini Communications Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika. Lucini&Lucini Communications Ltd. nie ponosi również odpowiedzialności za stałą dostępność linii telefonicznych i sprzętu używanego do dostępu do tej witryny. Lucini&Lucini Communications Ltd. zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zakazu lub zawieszenia w prawach Użytkownika w każdej chwili i bez uprzedzenia. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za dokładność informacji i danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, aby otrzymywać newsletter, DEM i inne informacje odnoszące się do usług.

B. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Lucini&Lucini Communications Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za dostawców lub współpracowników. W przypadku jakiegokolwiek bezpośredniego, pośredniego, przypadkowego, wtórnego, związanego z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub innych stron internetowych połączonych z nią przez hiperłącze narażenia na szkody takie jak utrata zysków lub dochodów, przerwy w działalności gospodarczej lub zawodowej, utraty oprogramowania lub innych danych znajdujących się na dyskach w komputerach Użytkownika. Niniejsze wyłączenie klauzuli odpowiedzialności nie ma na celu unikania zgodności z wymaganiami określonymi przepisami prawa.

Copyright

Zawartość typu: kod skryptu, grafiki, teksty, tabele, obrazy, dźwięki oraz informacje umieszczone na stronie, której właścicielem jest Lucini&Lucini Communications Ltd. są chronione prawem autorskim, więc nawet w części nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub odsprzedawane dla zysku lub w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści. Każdy produkt lub przedsiębiorstwo wymienione w tej witrynie są znakami towarowymi a ich właściciele lub posiadacze mogą być chronieni patentami oraz/lub prawami autorskimi przyznanymi przez odpowiednie władze. Powielanie tekstów umieszczonych w formie elektronicznej jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku osobistego, niekomercyjnego wykorzystania i pod warunkiem podania ich źródła. Lucini&Lucini Communications Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony i informacji prawnych w każdej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Witryny, które korzystają z logo lub logo na stronie Lucini&Lucini Communications Ltd. nie zawsze mogą to robić. W każdym przypadku takie wykorzystanie nie nadaje Lucini&Lucini Communications Ltd. oficjalnego charakteru witryny, która z niego korzysta.